CIMC
TRƯỜNG THỊNH AUTO - Hotline: 0986.07.8888 Điện thoại: (024)22.111.111

Đặt xe : Trộn bê tông Howo 2019, 10m3-340Hp bom trộn CIMC Thâm Quyến